Úvod

SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL PROTECTION AND RENEWABLE ENERGY

        ZDRUŽENIE SEPARE vykonáva svoju činnosť v záujme vytvorenia environmentálne vedomého individuálneho správania. Jeho členmi sú iniciatívny mladí ľudia, odborníci, dobrovoľníci angažovaní v dosiahnutí základných cieľov organizácie. Cieľom organizácie je, aby propagovalo rozšírenie, v rozvinutejších oblastiach už evidentne vystupujúcich, úvah energetickej racionalizácie a podporuje to, podľa možnosti empirickými prostriedkami.