Bevezető

SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL PROTECTION AND RENEWABLE ENERGY

        A ZDRUŽENIE SEPARE tevékenységét, a környezettudatos egyéni magatartás kialakítása érdekében végzi. Tagjai a szervezet alapvető céljai iránt elkötelezett, kezdeményező fiatalok, szakemberek, önkéntesek. A szervezet célja, hogy a fejlettebb térségekben már evidenciaként jelentkező energiaracionalizálási megfontolások elterjedését propagálja és elősegíti, lehetőség szerint empirikus eszközökkel.